Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Đội ngũ Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt Chính quy ĐHYD TPHCM trên 10 năm kinh nghiệm.

 

Bác sĩ CK2 Ngô Vĩnh Phúc

Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh.

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1992-1998.

Tốt nghiệp Chuyên khoa Cấy ghép Implant  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 2011-2012.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2012-2014.

Tốt nghiệp Chuyên khoa Chỉnh Hình Răng Mặt  tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. HCM niên khóa 2014-2015.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 2 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2016-2018. Luận án CK2 "Cấy ghép Nha khoa tức thì sau nhổ răng"

 

Bác sĩ Lê Thị Giang

Phó Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1999-2005.

Tốt nghiệp " Diplôme Inter-Universitaire de Techniques Avancées en Odontologie 2005-2007."

Tốt nghiệp Chuyên khoa Chỉnh Hình Răng  tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 2013-2015.

 

Bác sĩ cộng sự:

Dr. THAI TUONG TAM

Bác sĩ Tiến sĩ Nha khoa chuyên về Implant và Nha chu tại Pháp.

 

Bác sĩ CK1 Nguyễn Ngọc Cường

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật cao Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1992-1998.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2012-2014.

 

Bác sĩ Thạc sĩ Lê Huỳnh Thiên Ân

Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại Học Y Dược TP.HCM

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1992-1998.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1999-2001.

 

Bác sĩ CK1 Nguyễn Lê Trung

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1995-2001.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2016-2018.

 

Bác sĩ Thạc sĩ Huỳnh Thành Phát

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2004-2006.

 

Bác sĩ CK1 Trần Nguyễn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

 

Bác sĩ Thạc sĩ Trần Tuấn Kiệt

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

 

Bác sĩ Thạc sĩ Lê Thị Hương

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2007-2013.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2004-2006.

Tốt nghiệp Chuyên khoa chỉnh hình Răng Mặt  tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TW năm 2016-2017.

Tin tức khác

backtop