Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Bác sĩ chuyên khoa Nha khoa Thẩm mỹ

Bác sĩ CK1 Nguyễn Ngọc Cường

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật cao Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1992-1998.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2012-2014.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Cường trên 20 năm kinh nghiệm trong lãnh vực nha khoa thẫm mỹ.

 

Bác sĩ CK1 Nguyễn Lê Trung

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1995-2001.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Răng Hàm Mặt  niên khóa 2016-2018.

Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Lê Trung trên 15 năm kinh nghiệm lãnh vục nha khoa thẫm mỹ.

 

Bác sĩ CK1 Trần Nguyễn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

Bác sĩ CK1 Trần Nguyễn chuyên khoa thẫm mỹ và phẫu thuật thẫm mỹ

 

Bác sĩ Thạc sĩ Trần Tuấn Kiệt

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt  tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

Bác sĩ Thạc sĩ Trần Tuấn Kiệt chuyên khoa thẫm mỹ và phẫu thuật.

Tin tức khác

backtop