Khí cụ chỉnh hình chức năng

Khí cụ chỉnh hình chức năng

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Khí cụ chỉnh hình chức năng

1.EF START 
Ưu Điểm:
EF start là khí cụ dùng trong tiền chình nha cho trẻ em có hàm răng hỗn hợp từ 4-8 tuổi. Khí cụ này tác động lý tưởng vào phát triển của răng và mặt, đồng thời sửa chữa các thói quen xấu như: nuốt sai, thở miệng, sai tư thế, mút tay và các sai chức năng khác trước khi điều trị chỉnh nha cố định.

Khi cụ chỉnh hình răng

Đặc Tính:
• Tạo lớp đệm giữa các răng cối, giúp mở hàm dưới 
• Điều chỉnh nhẹ vị trí các răng cửa giữa và cửa bên 
• Hướng dẩn vị trí lưỡi về hướng khẩu cái 
• Tác động như lip-pumper, kéo giãn cơ cằm và giữ khoảng cách với cơ vòng môi. 
• Tác động như nẹp đôi, loại bỏ các cản trở ở vùng má và lưỡi

Chỉ Định:
• Sửa chữa hạng II 
• Sửa chữa hạng III và đường giữa (sau 6 tháng dùng số 13) 
• Điều trị giai đoạn răng sữa và răng hỗn hợp 
• Mở khớp thái dương hàm 
• Làm thẳng răng giai đoạn đầu 
• Giáo dục lưỡi, có thể sửa chữa các hạng II nặng từ 12mm-15mm


2.EF TRAINER 
EF trainer là khí cụ lý tưởng cho điều trị tiền chỉnh hình từ 8-11 tuổi cho hệ răng sữa và răng hỗn hợp.Thiết kế độc đáo của EF trainer cho phép nhiều khả năng sửa chữa trước khi điều trị chỉnh nha cố định, đặc biệt là khí cụ duy nhất có thể điều trị các trường hợp lệch đường giữa.
Ngoài ra EF trainer còn sửa chữa các sai chức năng như: thở miệng, nuốt sai, mút tay, sai tư thế...
Đặc Tính:
• Tạo lớp đệm giữa các răng cối, giúp mở khớp hàm dưới 
• Điều chỉnh nhẹ vị trí các răng cửa giữa và cửa bên 
• Hướng dẫn vị trí lưỡi về hướng khẩu cái 
• Tác động như lip-bumper, kéo giãn cơ cằm má và giữ khoảng cách với cơ vòng môi 
• Tác động như nẹp đôi, loại bỏ các cản trở vùng má và lưỡi

Chỉ Định:
• Sửa chữa hạng II 
• Sửa chữa hạng III vàđường giữa (sau 6 tháng dùng số 13) 
• Điều trị giai đoạn răng sữa và răng hỗn hợp 
• Sửa chữa các thói quen xấu 
• Điều trị giai đoạn chỉnh nha can thiệp 
• Mở khớp thái dương hàm 
• Làm thẳng răng giai đoạn đầu 
• Giáo dục lưởi, có thể sửa chữa các hạng II nặng từ 12mm-15mm 
• Lợi ích của sửa chữa hạng III: giúp hàm dưới trượt ra trước, hướng dẩn vị trí lưỡi về phía khẩu cái và kích thích hàm trên nở rộng đều đặn, hàm dưới sẽ phát triển theo và kết thúc ở vị trí cắn đối đầu 
• Sửa chữa đường giữa 
• Lý tưởng của các trường hợp nhổ răng nanh sữa: phần đánh dấu vị trí giữa răng nanh giúp duy trì khoảng cần thiết và hướng dẩn cho răng nanh vĩnh viễn mọc đúng vị trí. 
• Giúp điều chĩnh hình dáng cung răng và giúp điều chỉnh định vị trí đúng cho xương hàm dưới trong trường hợp vị trí tương quan tâm và vị trí lồng múi tối đa không trùng nhau


3.EF GUIDE 
EF Guide là khí cụ lý tưởng cho điều trị tiền chỉnh nha từ 11-15 tuổi ở hệ răng hổn hợp, hệ răng vĩnh viển và sửa chữa các chỉnh hình can thiệp cũng như các sai chức năng.
Thiết kế độc đáo của EF Giude cho phép khả năng sửa chữa rất nhiều trước và trong lúc chỉnh nha cố định, đặc biệt các trường hợp lệch đường giữa, EF Giude cũng có thể sửa chữa các sai chức năng như: thở miệng nuốt sai, mút tay, sai tứ thế.
Đặc Tính:
• Đệm giữa các răng cối đế giúp mở khớp hàm dưới 
• Hướng dẩn lưỡi về vị trí vòm khẩu 
• Tác động như lip-bumper (có thể giảm kích thước để phú hợp với lứa tuổi), giúp kéo giãn cơ cằm, má và giữ khoảng cách nhất định giữa xương hàm dưới với cơ vòng môi 
• Tác động như nẹp đôi, loại bỏ các cản trở ở mặt lưỡi và má 
• Có vạch dấu răng giữa 2 răng 1 răng cối nhỏ giúp răng mọc đúng vị trí

Chỉ Định:
• Sửa chữa hạng II 
• Sửa chữa hạng III và đường giữa (sau 6 tháng sùng số 13) 
• Lợi ích của sửa chữa hạng III: giúp hàm dưới trượt ra trước, hướng dẩn vị trí lưỡi về vị trí khẩu cái và kích thích hàm trên nở rộng đều đặn, hàm dưới sẽ phát triển theo và kết thúc ở vị trí cắn đối đầu 
• Sửa chữa các thói quen xấu 
• Điều trị giai đọan chỉnh nha can thiệp 
• Mở khớp thái dương hàm 
• Làm thẳng răng giai đọan đầu giữa 2 răng cối nhỏ 
• Lý tưởng cho việc hướng dẩn mọc giữa các răng cối 
• Giáo dục lưỡi, có thể sửa chữa các hạng II nặng từ 12mm-15mm 
• Tiếp tục các tác động của EF2 và EF Trainer 
• Duy trì khoảng trống trong suốt giai đoạn thay răng 
• Tạo lớp đệm giữ không cho lực tác động của cơ vòng môi và cơ cằm má vào quá trình làm thẳng răng hàm dưới 
• Giúp quá trình làm thẳng răng trước và sau điềi trị chỉnh nha cố định.(Có thể giúp làm thẳng răng lại sau khi tái phát)


4.EF3 
Ưu Điểm:
EF3 là khí cụ chức năng thích hợp cho giai đọan điều trị can thiệp hoặc giai đoạn sớm.EF3 có tác động hướng dẩn môi má lưỡi, là, thẳng răng giai đoạn sớm và mở khớp hàm dưới. EF3 lý tưởng dung cho điều trị các ca hạng II cắn sâu.
Đặc Tính:
• Đệm giữa các răng cối để giúp mở khớp hàm dưới 
• Hướng dẩn lưỡi về vị trí vòm khẩu 
• Tác động như lip-bumper ( có thể giảm kích thước để phù hợp với lứa tuổi) giúp kéo giãn cơ cằm, má và giữ khoảng cách nhất định giữa xương hàm với cơ vòng môi. 
• Tác động như nẹp đôi, loại bỏ các cản trở ở mặt lưỡi và má.

Chỉ Định:
• Điều trị hạng II cắn sâu. 
• Điểu trị chỉnh hình giai đoạn răng sữa và răng hỗn hợp 
• Sửa chữa thói quen xấu 
• Điều trị chỉnh nha giaiđạon sớm 
• Mở khớp thái dương hàm 
• Giáo dục lưỡi, có thể giúp sửa chữa lệch lạc hạng II, kể cả hạng trầm trọng từ (12 đến 15mm)


5.EF2 
EF2 là khí cụ chức năng thích hợp cho giai đoạn điều trị can thiệp và điều trị sớm trong các trường hợp răng sữa và răng hỗn hợp. EF2 tác động giáo dục môi má lưỡi, làm thẳng răng giai đoạn sớm và mở khớp hàm dưới. EF2 thích hợp cho điều trị hạng II cắn sâu.
Đặc Tính:
• Tạo lớp đệm giữa răng cối, mở khớp hàm dưới 
• Hướng dẩn vị trí lưỡi về hướng khẩu cái 
• Tác động như lip-bumper (cao hơn EF3 một tí để điều chỉnh tương ứng với tuổi trẻ), làm giãn cơ cằm má và giữ khoảng cách nhất định vớ cơ vòng môi 
• Tác động như nẹp đôi, loại bỏ cản trở ở mặt lưỡi và mặt má

Chỉ Định:
• Điều trị hạng II cắn sâu 
• Điều trị chỉnh hình giai đoạn răng sữa và răng hỗn hợp 
• Sửa chửa thói quen xấu 
• Điều trị chỉnh nha giai đoạn sớm 
• Mở khớp thái dương hàm 
• Chỉnh thẳng răng giai đoạn đầu 
• Giáo dục lưỡi, có thể giúp sửa chữa lệch lạc hạng II, kể cả hạng trầm trọng từ (12 đếm 15mm)


6.EF BRACES 
EF Braces là khí cụ lý tưởng được mang trước và trong lúc điều trị chỉnh nha cố định. EF Braces có thể được mang cho trẻ em hoặc người lớn ở hệ răng hỗn hợp hoặc hệ răng vĩnh viễn. Phần sau khẩu cái được cắt đi có thể dùng phối hợp khí cụ Quad-helix, cung khẩu cái...
Đặc Tính:
• Tạo lớp đệm giữa các răng cối, giúp mở khớp hàm dưới 
• Có thể mang phối hợp với mác cài và band 
• Hướng dẩn vị trí lưỡi về hướng khẩu cái 
• Tác động như nẹp đôi, loại bỏ các cản trở ở mặt lưỡi và má
Chỉ Định:
• Có thể mang trực tiếp trước và trong quá trình điều trị chỉnh nha cố định 
• Lý tưởng cho giai đoạn đầu chỉnh hình, giai đạon làm thẳng răng 
• Có thể mang cho trẻ em hay người lớn ở hệ răng hỗn hợp hay vĩnh viễn 
• Giúp tạo dáng cung hàm 
• Có thể mang cùng lúc bới band và mắc cài 
• Phần cắt ở khẩu cái cho phép mang cùng khí cụ Quad-helix, cung khẩu cái... 
• Là khí cụ bảo vệ mặt má hoàn hảo trong quá trình điều trị chỉnh nha cố định
                                                                                                                     

Bs.Phúc

Tin tức khác

backtop