Implant

Implant

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Implant

Implant là gì ?

Tỉ lệ thành công của Cấy Ghép Răng rất cao có thể đến 99% và với những tính ưu việt của nó ngày nay dần dần người ta chọn cấy ghép răng

Kỹ thuật cấy ghép implant

Kỹ thuật cấy ghép implant răng cơ bản

Quy trình Cấy ghép implant

Implant là thành tựu khoa học tuyệt vời nhất trong lịch sử nha khoa cho phép phục hồi lại răng đã mất giống như răng thật cả về phương diện thẩm mỹ lẫn chức...

Cấy ghép implant tức thì sau nhổ răng

Kỹ thuật Cấy ghép implant tức thì sau nhổ răng

Cách chăm sóc răng cấy ghép

Cách chăm sóc răng cấy ghép

Quy trình Cấy ghép All-on-4

Quy trình cấy ghép implant All-on-4
backtop