Vật liệu bảo vệ nướu Lumablock

Vật liệu bảo vệ nướu Lumablock

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Vật liệu bảo vệ nướu Lumablock
Vật liệu bảo vệ nướu Lumablock
Hãng sx:  LUMALITE - MỸ
 
LumaBlock™
Vật liệu bảo vệ nướu khi tẩy trắng răng
Có thể sử dụng với bất kỳ hệ thống tẩy trắng nào.
Bảo vệ mô mềm khỏi các tác động của thuốc tẩy trắng răng.
Thiết kế kiểu ống tiêm cho phép dễ sử dụng.
Có thể trùng hợp với bất kỳ đèn quang trùng hợp nào.
Mỗi bộ LumaBlock bao gồm:
4 ống thuốc 1ml có đê cao su và 10 kim bơm.
Hướng dẫn sử dụng LumaBlock.  

Tin tức khác

backtop