Thiết bị định vị khoảng cách cấy ghép IDC

Thiết bị định vị khoảng cách cấy ghép IDC

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Thiết bị định vị khoảng cách cấy ghép IDC
Định vị khoảng cách chính xác là điều kiện quan trọng đầu tiên để cấy ghép thành công. IDC của W&H là bộ dùng để đo khoảng cách, bất chấp đường kính của implant – đảm bảo phù hợp với " độ rộng sinh học" giữa răng và implant không phụ thuộc vào đường kính của implant. IDC có thể sử dụng được với hầu hết hệ thống implant.
IDC - Một hệ thống thực sự linh động
Không có hai hàm nào giống nhau, với ý nghĩ này hệ thống IDC được thiết kế có thể thao tác với bất cứ hình dáng nào. Với sự trợ giúp của thiết bị bị đo khoảng cách và ống  nối, mũi khoan chính giữa được đặt vào điểm chính xác.
 
Bộ cơ bản
Thiết bị đo khoảng cách
Mũi khoan trung tâm D2
Spacer (miếng đo khoảng cách) A tới C
Spacer (miếng đo khoảng cách) 1 tới 9

Tin tức khác

backtop