Cấy ghép implant

Cấy ghép implant

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Phòng cấy ghép Implant

Phòng cấy ghép Implant tiêu chuẩn được sở Y Tế TP.HCM cấp phép số: 689 / QĐ - SYT do Bác sĩ CK2 Ngô Vĩnh Phúc trực tiếp thực hiện.

Tin tức khác

backtop