Implant Kontact

Implant Kontact

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Implant Kontact

Implant Kontact, sản xuất tại Pháp. Với những ưu điểm vượt trội của những sản phẩm này, một dòng Implant mới được cải tiến từ Implant của Đức và Thụy Điển, giúp cho phục hình trên Implant được thẫm mỹ hơn, đơn giản hơn và phù hợp với khả năng tài chính cho nha khoa Việt Nam

Tin tức khác

backtop