Đèn Halogen trám thẩm mỹ

Đèn Halogen trám thẩm mỹ

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Đèn Halogen trám thẩm mỹ
Đèn Halogen trám thẩm mỹ
VIP Junior ( BISCO-MỸ)
 
·  5 sự lựa chọn về thời gian và cường độ.
·  VIP Junior được lập trình với các thời gian chiếu ấn định trước là 10, 20, 30 và 40 giây cường độ cao (600mW/cm3) và một thời gian chiếu 3 giây cường độ thấp (300mW/cm3).
·  VIP Junior cũng được lập trình để cung cấp chế độ chiếu đèn đặc biệt trong các ứng dụng chỉnh nha.
Cung cấp cường độ ánh sáng cao cho trường hợp cần trùng hợp nhanh hoặc cần cường độ thấp thời gian chiếu ngắn.

Tin tức khác

backtop