Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ CK2 Ngô Vĩnh Phúc

Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh.

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1992-1998.

Bác sĩ Lê Thị Giang

Phó Giám đốc Trung Tâm Nha Khoa Cống Quỳnh

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP. HCM niên khóa 1999-2005.

Bác sĩ cộng sự:

Dr. THAI TUONG TAM

Bác sĩ Tiến sĩ Nha khoa chuyên về Implant và Nha chu tại Pháp.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Ngọc Cường

Phó khoa Kỹ thuật cao Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1992-1998.

Bác sĩ Thạc sĩ Lê Huỳnh Thiên Ân

Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại Học Y Dược TP.HCM

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1992-1998.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Lê Trung

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1995-2001.

Bác sĩ Thạc sĩ Huỳnh Thành Phát

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

Bác sĩ CK1 Trần Nguyễn

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

Bác sĩ Trần Tuấn Kiệt

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2006-2012.

Tin tức khác

backtop