Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Bác sĩ Thạc sĩ Lê Thị Hương

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2007-2013.
Tốt nghiệp Thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 2004-2006.
Chứng chỉ Chỉnh hình Răng Mặt tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TW năm 2016-2017.

Tin tức khác

backtop