Bác sĩ CK1 Nguyễn Ngọc Cường

Bác sĩ CK1 Nguyễn Ngọc Cường

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Bác sĩ CK1 Nguyễn Ngọc Cường

Phó Trưởng khoa Kỹ thuật cao Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược TP.HCM niên khóa 1992-1998.

Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Răng Hàm Mặt niên khóa 2012-2014.

Tin tức khác

backtop