Phục hình tháo lắp

Phục hình tháo lắp

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Phục hình tháo lắp

Phục hình tháo lắp

Ngày đăng: 05/12/2018
Phục hình tháo lắp hay hàm giả dùng thay thế cho răng mất. Hàm giả gồm có phần nền bằng: khung kim loại, nhựa acrylic hay nhựa mềm biosoft và phần răng nhựa hoặc...

Quy trình thực hiện

Ngày đăng: 06/01/2019

Vệ sinh và bảo quản

Ngày đăng: 06/01/2019
backtop