Implant

Implant

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
Implant

Implant

Tỉ lệ thành công của Cấy Ghép Răng rất cao có thể đến 99% và với những tính ưu việt của nó ngày nay dần dần người ta chọn cấy ghép răng

Các kỹ thuật cấy ghép implant

Hiện nay có 2 kỹ thuật cấy ghép implant răng phổ biến:

Quy trình cấy ghép implant

Implant là thành tựu khoa học tuyệt vời nhất trong lịch sử nha khoa cho phép phục hồi lại răng đã mất giống như răng thật cả về phương diện thẩm mỹ lẫn chức...

Cách chăm sóc răng cấy ghép

Cách chăm sóc răng cấy ghép

Implant Hahn

Implant Hahn

Implant BRAT

Implant BRAT
backtop