DỊCH VỤ RĂNG TRẺ EM

DỊCH VỤ RĂNG TRẺ EM

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
RĂNG TRẺ EM

RĂNG TRẺ EM

VNĐ

Làm sạch, đánh bóng răng

 100,000 - 300,000

Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng (Sealant)

 300,000

Trám răng sâu (GIC, Composite )

 300,000 - 500,000

Nhổ răng sữa

 100,000 - 300,000

Chữa tủy răng sữa

 300,000 - 500,000

Chữa tủy răng vĩnh viễn chưa đóng chóp bằng MTA

2,000,000 - 3,000,000

Chỉnh nha trẻ em giai đoạn răng hỗn hợp

10,000,000 - 20,000,000

Tin tức khác

backtop