DỊCH VỤ PHỤC HÌNH THÁO LẮP

DỊCH VỤ PHỤC HÌNH THÁO LẮP

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
PHỤC HÌNH THÁO LẮP

PHỤC HÌNH THÁO LẮP

 VNĐ

  Hàm nhựa mềm Biosoft

 1,500,000 - 2,000,000

 

  Attachment

 2,000,000 - 3,000,000

 

  Hàm khung

 2,000,000 - 3,000,000

 

  Răng tháo lắp / răng

 300,000 - 500,000

 

Tin tức khác

backtop