DỊCH VỤ PHỤC HÌNH RĂNG SỨ

DỊCH VỤ PHỤC HÌNH RĂNG SỨ

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ

PHỤC HÌNH RĂNG SỨ

 

  Răng sứ ( khung sườn Ni-Cr )

 1,500,000

 

  Răng sứ ( khung sườn Titan )

 2,500,000

 

  Răng sứ ( Coban CAD/CAM )

 3,000,000

 

  Răng sứ ( khung sườn Au-Pt)

 7,000,000 - 10,000,000

 

  Răng toàn sứ ( Zirconia CAD/CAM )

 4,500,000 - 5,500,000

 

  Sứ Veneer

 6,000,000 - 8,000,000

 

Tin tức khác

backtop