DỊCH VỤ NHỔ RĂNG TIỂU PHẨU

DỊCH VỤ NHỔ RĂNG TIỂU PHẨU

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
NHỔ RĂNG TIỂU PHẨU

NHỔ RĂNG VÀ TIỂU PHẪU

 VNĐ

  Nhổ răng sữa

 50,000 - 100,000

 

  Nhổ răng trước

 500,000 - 1,000,000

 

  Nhổ răng sau

 500,000 - 1,500,000

 

  Nhổ răng tiểu phẫu

 1,500,000 - 2,500,000

 

  Tiểu phẩu cắt chóp, trám ngược

 2,000,000 - 2,000,000

 

  Tiểu phẩu cắt lợi trùm

 1,000,000

 

Tin tức khác

backtop