DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG

DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG

TẨY TRẮNG RĂNG

 

  Tẩy trắng tại phòng nha Lumacool

 1,700,000

 

  Tẩy trắng tại nhà

 1,200,000

 

  Tẩy trắng kết hợp

 2,200,000

 

  Tẩy trắng + thuốc ê buốt

 2,000,000

 

Tin tức khác

backtop