DỊCH VỤ IMPLANT

DỊCH VỤ IMPLANT

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
DỊCH VỤ IMPLANT

IMPLANT VÀ ABUTMENT

 

  Implant BioHorizons, Nobel Biocare, Ankylos, Straumann...

 24,000,000

 

  Implant Kontact, Tekka, EuroTeknika, Anthogyr, ...

 20,000,000

 

  Implant Brat, Osstem, Dentium, ...

 16,000,000

 

  Mini Implant

 10,000,000

 
 

Tin tức khác

backtop