DỊCH VỤ CHỮA RĂNG NỘI NHA

DỊCH VỤ CHỮA RĂNG NỘI NHA

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
CHỮA RĂNG NỘI NHA

CHỮA RĂNG

VNĐ

  Trám Composite thẩm mỹ

 300,000 - 500,000

 

  Veneer Composite thẩm mỹ

 2,000,000 - 3,000,000

 

  Trám Cement GIC

 200,000 - 300,000

 

  Trám Composite/GIC + Chốt

 500,000

 

  Chữa tủy răng trước

 500,000 - 1,000,000

 

  Chữa tủy răng sau

 1,000,000 - 2,000,000

 

  Chữa tủy trám MTA

 2,000,000 - 3,000,000

 

Tin tức khác

backtop