DỊCH VỤ CHỈNH HÌNH RĂNG

DỊCH VỤ CHỈNH HÌNH RĂNG

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
CHỈNH HÌNH RĂNG

CHỈNH HÌNH RĂNG

 

  Tiền chỉnh nha Trainer

 5,000,000

 

  Mắc cài kim loại

 25,000,000 - 30,000,000

 

  Mắc cài sứ

 30,000,000 - 35,000,000

 

  Mắc cài tự đóng

 +6,000,000

 

  Mắc cài mặt lưỡi

 70,000,000 - 90,000,000

 
  Invisalign USA (Express Package) tối đa 7 khay  40,000,000 /2 hàm  
  Invisalign USA (Lite Package) tối đa 14 khay  70,000,000 /2 hàm  
  Invisalign USA (Monderate Package) tối đa 26 khay  90,000,000 /2 hàm  

  Khí cụ tháo lắp

 5,000,000 - 10,000,000

 
 Mắc cài chính hãng 3M (Mỹ), AMERICAN ORTHODONTICS (AO-Mỹ), FORESTADENT (Germany) và Bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình Răng Mặt thực hiện.  

Tin tức khác

backtop