DỊCH VỤ IMPLANT

DỊCH VỤ IMPLANT

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh

Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Công ty TNHH Nha Khoa Cống Quỳnh
Menu
CẤY GHÉP IMPLANT

CẤY GHÉP IMPLANT ( BAO GỒM IMPLANT VÀ ABUTMENT )

VNĐ

  Implant Bio Horizons (Mỹ), Nobel Biocare (Mỹ), Hahn (Mỹ), Straumann (Thụy Sĩ)...

 24,000,000

 

  Implant Kontact (Pháp), Tekka (Pháp), Euro Teknika (Pháp)...

 20,000,000

 

  Implant Brat (Pháp), Osstem (Hàn Quốc), Dentium (Hàn Quốc)...

 16,000,000

 
  All-On-4 (Phục hình tháo lắp trên 4 implant Pháp)  120,000,000  
  All-On-4 (Phục hình răng sứ cố định trên 4 implant Pháp)  160,000,000  
  All-On-6 (Phục hình răng sứ cố định trên 6 implant Pháp)  200,000,000  

  Răng sứ trên implant ( khung sườn Ni-Cr )

 3,000,000

 

  Răng sứ trên implant ( khung sườn Titanium)

 4,000,000

 

  Răng sứ trên implant ( Coban CAD/CAM )

 5,000,000

 
  Răng toàn sứ trên implant ( Zirconia CAD/CAM )  6,000,000  
Nguyên bộ Implant + Abutment chính hãng và Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Vĩnh Phúc trên 20 năm kinh nghiệp trực tiếp thực hiện.  

Tin tức khác

backtop